Picasa
Kontakt

Publikacje - lista


Publikacje on-line
W. Lewkowicz
W. Lewkowicz - "Polin"
Muzeum w Laxton
I. B. Singer
J. Tuwim

E. Stachura
Prozatorska twórczość E. Stachury w kontekście buddyzmu zen

G.Herling-Grudziński
Wywiad 1997
Dzieła zebrane, t. 1
Dzieła zebrane, t. 2
Dzieła zebrane, t. 3
Dzieła zebrane, t. 6
Dzieła zebrane, t. 7, vol. 1
Dzieła zebrane, t. 10

Bruno Schulz
Szkice krytyczne 

E. Zegadłowicz
E. Zegadłowicz, M. Ruzamski, S. Żechowski, Korespondencja 1936-1944 
Notatnik
Skróty kronikarskie
Lata uniwersyteckie
Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza 
Zmory
Bo Ty jesteś moje Fatum. Listy Stanisławy Wysockiej do E. Zegadłowicza 1924-1935
Wielkie rzeczy zrozumienie. Listy E. Zegadłowicza do J.W. i W Hulewiczów

S. Żechowski
Droga moja i świat. Listy do Mariana Ruzamskiego 1933-1936

Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863

Polski Słownik Biograficzny

hasło „Stawar Andrzej”, PSB, Kraków 2004, tom XLII/4, zeszyt 175, s. 590–596.
hasło „Stępowski Tadeusz”, PSB, Kraków 2005, tom XLIII/4, zeszyt 179, s. 566–568.
hasło „Stolarzewicz Ludwik”, PSB, Kraków 2006, tom XLIV/1, zeszyt 180, s. 71–73.
hasło: „Swinarski Artur Maria”, PSB, Kraków 2009, zeszyt 188 (T.XLVI/1), s. 137–141.
hasło: „Szantroch T. Mieczysław (1888–1942)”, PSB, Kraków 2010, z.192 (T. XLVII/1).
hasło: „Sztajnsberg Marian” (1887–1943), PSB, z. 200 (tom XLIX/1).
hasło: „Sztaudynger Jan (1904–1970)”, PSB, z. 200 (tom XLIX/1).
hasło: "Śpiewak Jan (1908-1967)", PSB, z. 209, (tom LI/II).

Tłumaczenia

M. Skakun, Scenariusz ocalenia, WAB, Warszawa 2010
A. Coleman Schelling, Alicja po drugiej stronie drzwi, ŻIH, Warszawa 2013
Y. Eliach, Chasydzkie opowieści z czasów Holocaustu, Nomos, Kraków 2014
Y.H. Yerushalmi, Zachor. Żydowska historia i żydowska pamięć, ŻIH, Warszawa 2014

Jon Western, Joshua S. Goldstein, Interwencje humanitarne osiągnęły dojrzałość – studium przypadku: od Somalii po Syrię [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M. J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 115–124, ISBN 978-83-7507-177-1; 07 a.a.

Nathalie Tocci, O pojęciu siły politycznej i normach [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M.J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 125–151, ISBN 978-83-7507-177-1; 2, 27 a.a.

Cicer cum caule