Picasa
Kontakt

                   Projekty

                  On Burning Grounds

                        


                       Hasidic Tales

                         


             A Blessing to One Another

                     

                  


          Joanna. Recollections


                   

    

   Zakhor

                            

                                   


Międzynarodowa konferencja w Warszawie pt. 

„Pamięć i odpowiedzialność”

5-6.11.2014 r.