Picasa
Kontakt

                   Projekty

                  On Burning Grounds

                        


                       Hasidic Tales

                         


                A Blessing to One Another

                    


                            Joanna. Recollections


                   

    

   Zakhor

                            
                          

                                  II Diwre Hajamim

              

               

             

          

           


            


           

            

             


Międzynarodowa konferencja w Warszawie pt. 

„Pamięć i odpowiedzialność”

5-6.11.2014 r.