Picasa
Kontakt

                   Projekty                  On Burning Grounds 


                          Hasidic Tales

       


             A Blessing to One Another

 

                  


          Joanna. Recollections

                   

    

   Zakhor

              

             


         

                                   

         

Międzynarodowa konferencja w Warszawie pt. 

„Pamięć i odpowiedzialność”

5-6.11.2014 r.