Picasa
Kontakt

Homo homini res sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1: grudzień 1973-kwiecień 1975), red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo UJK, Kielce 2019


          
          
          
          


                                   Informacja na stronie Wydawnictwa UJK

                                                


                Homo Homini Res Sacra – wersja elektroniczna