Picasa
Kontakt

Bruno Schulz

Dzieła zebrane

t. 7
Szkice krytyczne

koncepcja edytorska
Włodzimierz Bolecki
komentarze i przypisy
Mirosław Wójcik
opracowanie językowe
Piotr Sitkiewicz
                          
słowo / obraz terytoria
Gdańsk 2017

 

        

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Dni Schulzowskie w Gdańsku, 
17 listopada 2017 roku.
premiera Szkiców krytycznych Brunona Schulza
na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, dr hab. Mirosław Wójcik prof. UJK,
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, dr Piotr Sitkiewicz 

                  

                                                        58. Konkurs
                          Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek 
                                    Najpiękniejsze Książki Roku 2017 

Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Magdalena Frankowska, prof. Wiktor Jędrzejec, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom:
                                                               [...] 
                     Dział II – Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)

                                                     WYRÓŻNIENIA:
                                                               [...] 
                       Szkice krytyczne. Dzieła zebrane. T.7 – Bruno Schulz, 
                            projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski, 
                                   skład i łamanie: Mirosław Wójcik, 
                    wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
                        druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk 
                                            ISBN 978-83-7453-415-4