Picasa
Kontakt

Bruno Schulz

Dzieła zebrane

t. 7
Szkice krytyczne

koncepcja edytorska
Włodzimierz Bolecki
komentarze i przypisy
Mirosław Wójcik
opracowanie językowe
Piotr Sitkiewicz
                          
słowo / obraz terytoria
Gdańsk 2017

 

        

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Dni Schulzowskie w Gdańsku, 
17 listopada 2017 roku.
premiera Szkiców krytycznych Brunona Schulza
na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, dr hab. Mirosław Wójcik prof. UJK,
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, dr Piotr Sitkiewicz